Hlas značky zvýši vašu dôveryhodnosť a podčiarkne jedinečnosť

Hlas značky je prejav vášho podnikania v slovách, napísaných aj povedaných. Je v obsahu, ktorý vytvárate a v komunikácii s vašim publikom. Pritom nejde tak ani o to, čo poviete, ale ako to poviete. Aký dojem zanecháte, aj keď ste už dohovorili. Pretože ľudia si nebudú pamätať, čo ste im povedali, ale nikdy nezabudnú na to, ako sa vo vašej prítomnosti cítili.

Takže, keď vaša značka rozpráva, nejde len o samotný príbeh, ale aj o náladu, ktorú takto vytvoríte. Vďaka hlasu značky dokážete dať ľuďom pocit, že aj vy ste človek.

Hlas značky je osobnosť, ktorú prezentujete

Hlas značky odráža osobnosť značky, odlišuje vás od konkurencie a pomáha vám spojiť sa s klientmi (aj potenciálnymi). Oslovuje ich priamo, a tak zásadne ovplyvňuje to, ako vás vnímajú.

Predstavte si, že vaša značka je človek. Pouvažujte nad tým, ako sa správa, ako rozpráva, ako ho vníma okolie. Tón, ktorý používa, je hmatateľný vo všetkých formách komunikácie, na sociálnych sieťach, v telefonickom rozhovore, spôsobe, akým posiela mail, píše príspevok na blog. Mal by pôsobiť všade rovnako a mal by byť poľahky identifikovateľný.

Komunikácia je dvojstranný proces, na jednej strane je komunikátor, na opačnej prijímateľ informácie. Preto je dôležité vedieť aj spätnú väzbu, ukázať zákazníkom, že ste človek, že vám na nich záleží, ale tiež to, čo pokladáte za dôležité vy, čo máte radi a čo vám imponuje alebo prekáža.

Ak vyznávate rovnaké hodnoty, ako vaši zákazníci, dajte im vedieť. Posilníte tak ich dôveru v to, čo robíte. Podeľte sa o vaše CSR aktivity, zapojte do nich svoje publikum, zaujímajte sa o to, čo sa deje navôkol a prihláste sa k svojim hodnotám. Svoje postoje napríklad krásne komunikovala pred časom vodka Absolut, ktorej populárnu kampaň Slovensko žije všetkými farbami, zastrešila agentúra Triad.

Hlavným cieľom stanovenia tone of voice je vybudovať osobnosť, ktorá je kompaktným a konzistentným synonymom vašej značky. Ak sa vám podarí úspešne zadefinovať a používať hlas značky, publikum vás spozná, aj keď neuvidí logo alebo meno vašej firmy.

Hlas značky nahrádza osobný kontakt

Ak sa vám podarí osloviť ľudí priateľským tónom a budú mať pocit, že sa o nich staráte, získate väčšiu interakciu a záujem. Môžete s nimi viesť dialóg a pomôcť im nájsť riešenie na problém, ktorému čelia. Až 65 % zákazníkov tvrdí, že ak cítia, že sa o nich nejaká značka zaujíma, vytvárajú si k nej emocionálne spojenie. To je pre vás ideálna východisková pozícia.

Komunikácia tvárou v tvár sa vytráca už dlhšie, v dnešnej dobe osobnému stretnutiu bráni aj minimalizovanie sociálnych kontaktov. Aj preto získava písomný prejav na dôležitosti. Ak niekto potrebuje váš produkt alebo službu, pozná vás dobre už pred tým, než sa s vami skontaktuje. Pozrie si vašu webovú stránku, marketingové materiály, komunikáciu na sociálnych sieťach.

Hlas vašej značky vám môže už od začiatku pomôcť budovať dôveru a vytvárať základ budúceho fungujúceho vzťahu. Ako ľudia dokážeme veľmi citlivo vnímať jemné signály, ako emócie, gestá, hlas, tón, neverbálnu komunikáciu. V písomnom prejave to všetko vnímame vo vetách, ktoré štylizujete, v spôsobe, akým sa prihovárate vonkajšiemu svetu. Je to jediný spôsob, ako vyjadriť svoju identitu, osobnosť, úmysel.

Hlas značky rozpráva, aj keď ste už dohovorili. Zanecháva trvalý dojem z toho, ako sa s vami ľudia cítili.

Nájdite váš hlas a buďte konzistentní

Nepodliehajte trendom, ale nedržte sa svojho tónu navždy zubami nechtami. Všetci sa vyvíjame a s tým sa môže jemne meniť aj spôsob našej komunikácie. Neopúšťajte však svoje základné hodnoty, to, čomu a v čo veríte a čo reprezentujete. Navyše, váš tón by mal byť zákazníkom blízky, mali by ste byť takpovediac na jednej lodi a komunikovať „rečou svojho kmeňa“.

Tri základné otázky, ktoré by ste si mali položiť

Prečo: Pri uvažovaní o tone of voice sa vráťte úplne na začiatok a odpovedzte si na otázku, prečo vlastne existujete. Čo bolo hnacím motorom založenia spoločnosti, čo ste si od toho sľubovali, prečo pokračujete a aké hodnoty sú pre vás dôležité. Spomeňte si napríklad na Elona Muska, chcel predávať autá alebo letieť do vesmíru? Ani nie, chcel skôr zmeniť svet a túžil po lepšej budúcnosti.

Pre koho: S kým sa chcete vydať na cestu k cieľu? Pre koho to všetko robíte? Kto je vaša cieľová skupina? Čo očakáva? Čo ju zaujíma, kde sa pohybuje, aké má vzdelanie, zamestnanie, čo robí vo voľnom čase? Pokúste sa zhromaždiť o nej čo najviac informácií a vytvorte si persóny.

Ako zniete? Môžete zistiť, ako vás zákazníci vnímajú, či je to v súlade s vašim zámerom, vašou víziou a misiou, či vám rozumejú (teda dokážu rozkódovať vaše posolstvá) a či im vaša komunikácia vyhovuje. Možno zistíte, že potrebujete niektoré momenty napraviť, vylepšiť, vyjasniť.

Author avatar
Marián Turček
Marián sa od ukončenia polygrafickej školy neustále venuje grafike a DTP. Prešiel si viacerými agentúrami či printovými redakciami. Pri súčasnom pomalom úpadku printu sa viac viac venuje webovej grafike a tvorbe webu ako takému.
Používame súbory cookie, aby sme vám poskytli najlepšie skúsenosti. GDPR