Donaufarm

Poľnohospodárska prvovýroba a predaj komodít

Rozsah služieb: branding, web, dtp, print

donaufarm nahlady

Zadaním od klienta bolo vytvoriť komplexné online riešenie v podobe prehľadnej webovej stránky, ktorá bude napĺňať jeho podnikateľské ciele.

donaufarm logotyp
vizitky Donaufarm
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou a predajom komodít sa potrebovala posunúť vo vnímaní z „roľníckeho družstva“ do pozície modernej inovatívnej spoločnosti úspešne podnikajúcej v agro sektore. Okrem inovovaného dizajnu tlačovín sme získali aj príležitosť pripraviť úplne nové webové stránky, ktorých cieľom bolo jednoducho a prehľadne spoločnosť Donaufarm odprezentovať.