Optimal Management

Komplexné riadenie spoločností

Rozsah služieb: branding, web, DTP, print

Podnik by sa nemal „zastaviť“ vo vývoji, pretože začne upadať. Preto je tu Optimal Management, zvlášť v čase Covid-u. Naše zadanie zahŕňalo požiadavky na vytvorenie novej značky, reprezentatívnych webových stránok, ako aj celkovej korporátnej identity spoločnosti.

Vytvorili sme vizuálne čisté logo, ktoré sme spojili so zlatou farbou, aby sme navodili luxus, výnimočnosť, profesionalitu. Pri tvorbe webdizajnu sme sa zamerali na funkčnosť. Dizajnové riešenie sme zamerali na čisté spracovanie a serióznu formu v súlade s princípmi jej zamerania.