ReFit clinic

Moderná rehabilitačná a športová medicína

Rozsah služieb: branding, DTP, print

letaky ReFit clnic

Súkromná rehabilitačná a ortopedická klinika zameraná na modernú rehabilitáciu a športovú medicínu nás oslovila s požiadavkou vytvoriť logo pre novú značku, vizuálnu identitu a dizajn manuál a o viacero reklamných tlačovín.

Počas kreatívneho procesu sme pripravili charakteristický moderný piktogram, ktorý významne dotvára celkové vyznenie značky. Negatívnym písmenom R sme “rozbili” tradičný kríž, symbolizujúci zdravotnú pomoc, záchranu a vyvolali emócie istoty, profesionality a odbornosti. Následne sme novú vizuálnu identitu spečatili premysleným dizajn manuálom.