ReFit clinic

Moderná rehabilitačná a športová medicína

Rozsah služieb: branding, DTP, print

letaky ReFit clnic

Súkromná rehabilitačná a ortopedická klinika zameraná na modernú rehabilitáciu a športovú medicínu potrebovala vytvoriť kompletnú vizuálnu identitu. Ako základ sme zvolili svetlomodrú farbu, pretože odráža hodnoty, na ktorých majiteľ stavia svoju filozofiu. Je to farba inovácií, starostlivosti, odbornosti a komunikácie.

Pre kliniku sme vytvorili logo, dizajn manuál a viacero druhov tlačových materiálov. Logo využíva moderný piktogram, ktorý významne dotvára celkové vyznenie značky. Negatívnym písmenom R sme “rozbili” tradičný kríž, symbolizujúci zdravotnú pomoc, záchranu a podnietili emócie spoľahlivosti, profesionality a odbornosti.