GraviFit

Kurzy predpôrodnej prípravy v Bratislave

Rozsah služieb: webstránky, dtp, print, sociálne siete, content marketing

GraviFit screeny

GraviFit, najväčšie tehotenské štúdio na Slovensku stálo po 10 rokoch fungovania pred výzvou kompletného rebrandingu. Po dôkladnej analýze sme navrhli nový komunikačný koncept, ktorý sme premietli do celkovej vizuálnej aj obsahovej stránky. Vďaka vybudovanej dôvere sme prispeli aj k vytvoreniu nových produktov, ktoré štúdio efektívne využilo počas obmedzení v súvislosti s pandémiou.

vizitky barca
a4 orez
Výsledkom našej spolupráce bolo nastavenie strategickej marketingovej komunikácie, taktiky a exekutívny v rámci konkrétnych komunikačných kanálov. Výsledkom je nová, prehľadnejšia a užívateľsky príjemnejšia web stránka, tlačové materiály a spolupráca na sociálnych sieťach, kde štúdiou veľmi aktívne pôsobí.